Feature-img

Zemní práce

  • přípravy a úpravy dle požadavků

Naše firma nabízí rozsáhlé služby i v realizaci zemních či výkopových prací.Mezi nejčastěji prováděné činnosti patří:

  • přípravné práce pro stavby
  • úpravy rovinných i svažitých terénů
  • odvoz skrývky, zemin, sutí,…
  • dovoz písku, štěrku, zeminy,…
  • hloubení základů
  • úprava komunikací
  • a mnoho dalších

Veškeré práce v této oblasti jsou uzpůsobené požadavkům zákazníka. Pro specifické potřeby máme k dispozici řadu dalších strojů a vozidel od dlouhodobě prověřených smluvních partnerů.


Feature-img